Lina Ferencz

mezzo or alto voice
Video DETAIL

Krisztina Megyeri, Stories of Change Chu

2009 Alte Musik Akademie Franz Liszt Saal
Geige: Bence Gazda 
Klavier: Krisztina Megyeri 
Gesang: Lina Ferencz 
more photos
more videos
Information
 
OK