Vokalensemble Kammerton

Ensemble
Photo DETAIL
(c) Vokalensemble Kammerton
Credits: Anke Schüttler

Vokalensemble Kammerton 2015 at Jagdschloß Grunewald

Professional photoshooting at the "Shakespeare Series II" concert at Jagdschloß Grunewald.
more photos
more videos
Information
 
OK