Elsa Giannoulidou mezzosoprano

mezzo or alto voice
Photo DETAIL

G.Rossini, "Il Turco in Italia"

Zaida
Information
 
OK