Elsa Giannoulidou mezzosoprano

mezzo or alto voice
Video DETAIL

"Alexis Zorbas" at the Brucknerhaus Linz

Elsa Giannoulidou sang the mezzosoprano part in "Alexis Zorbas" by Mikis Theodorakis at the Brucknerhaus in Linz, Austria
2015
Information
 
OK