Elsa Giannoulidou mezzosoprano

mezzo or alto voice
Photo DETAIL

C.W.Gluck, "Le Cinesi"

Lisinga
Information
 
OK