Elsa Giannoulidou mezzosoprano

mezzo or alto voice
Photo DETAIL

F.Cavalli, "La Calisto"

Diana
Information
 
OK